نمونه سوالات

امتحانات فنی و حرفه ای

نمیدونی آزمون کتبی فنی و حرفه ای چجوری برگزار میشه؟

اینکه نگرانی نداره، سفره ایرانی برای شما شبیه ساز آزمون تستی صنایع غذایی را آماده کرده، تا به راحتی خودت را برای آزمون کتبی فنی و حرفه ای آماده کنی. موفق باشی

هر آزمونی
به تمرین نیاز داره!

شرایط رو مهیا می‌کنیم.
راحت و رایگان شرکت کنید.
و هر تعداد باری که خواستین آزمون بدین!

آزمون مجازی فنی حرفه‌ای

آشپزی

آزمون مجازی فنی حرفه‌ای

آشپزی

آزمون مجازی فنی حرفه‌ای

شیرینی‌پزی

آزمون مجازی فنی حرفه‌ای

شیرینی‌پزی

آزمون مجازی فنی حرفه‌ای

نان حجیم و نیمه‌حجیم

آزمون مجازی فنی حرفه‌ای

نان حجیم و نیمه‌حجیم

آزمون مجازی فنی حرفه‌ای

باریستا

آزمون مجازی فنی حرفه‌ای

باریستا