نکات آزمون
۱- آزمون در ۸ بخش می‌باشد.
۲- همواره مجاز به تکرار هستید.
۳- آزمون کاملا رایگان می‌باشد.
۴- نمره شما اثری در مدرک ندارد.
۵- انتشار لینک آزمون آزاد است.


آزمون ۱ شیرینی پزی
زمان
۱۵پایان این بخش